Friday, March 5, 2010

Lada - Buah Pertama
Lada telah berbuah tetapi masih tidak sekata lagi kerana ia adalah dari bunga yang pertama. Walaubagaimanapun ia menunjukkan perkembangan yang positif dan baik malah salah satu berita yang gembira bagi pengusaha lada. Penjagaan yang berterusan juga perlu dibuat disamping pemantauan yang mengikut jadual yang ditetapkan.

No comments: